Kontakt

Lena Hallberg
Orusts Konstförening
c/o Svanvik 104
472 95 Varekil
Tel: 0737-634433
E-post: orust.konstforening@gmail.com
Org nr. 858500-1608
Bankgiro: 5941-0084

Som medlem i Orusts konstförening kan du förutom att se utställningar i konsthallen Kajutan även delta i konstnärsbesök, föreläsningar och resor.

Medlemsavgift 200:-/person och år. Du betalar till bankgiro 5941-0084 och skriver namn och mailadress.

Styrelse och Valberedning