Kontakt

Anette Forsberg ordförande i styrelsen
Orusts Konstförening

E-post: orust.konstforening@gmail.com
Org nr. 858500-1608
Bankgiro: 5941-0084

Som medlem i Orusts konstförening kan du förutom att se utställningar i konsthallen Kajutan även delta i konstnärsbesök, föreläsningar och resor.

Medlemsavgiften för 2024 är  250:-/person. Du betalar till bankgiro 5941-0084

OBS! GLÖM INTE ATT SKRIVA NAMN OCH MAILADRESS!

När du vill bli medlem kontakta: mariannehansson49@gmail.com

Styrelse och Valberedning