Ania Pauser

Aina Pauser

”Jag jobbar med skulptur, i lera, brons, sten eller trä. Med mina skulpturer, som jag ser som näst intill levande varelser, vill jag förmedla en känsla av kärlek, innanförskap  och tyst samhörighet. Jag vill med min konst skapa möten och starta samtal. Målet är ögonblick av humor, förundran, att sprida en smula magi och öppna en portal till något annat.”